Techninė apžiūra

Techninė apžiūra ir CO2 testas

Atsižvelgiant į tai, kad motorinės transporto priemonės yra vieni iš pirmaujančių oro taršos šaltinių, nuolat griežtėja išmetamųjų dujų kiekio reikalavimai. Būtent dėl to dažnai žmonės su netvarkingais automobiliais vis dažniau nepraeina techninės apžiūros. Atliekamo CO2 testo tikslas - užtikrinti, kad transporto priemonėje susidarančių nuodingų dujų kiekis neviršytų nustatytų ribų, kurios su laiku vis griežtinamos. Šiais bandymais matuojamas automobilių variklių išmetamų dujų kiekis, siekiant patikrinti, ar transporto priemonė atitinka tam tikrų teršalų išmetimą ribojančias taisykles. Jie matuoja azoto oksido (NOx), anglies monoksido (CO), kietųjų dalelių (PM), ne metano organinių dujų (NMOG) ir formaldehido (HCHO) lygius. Jei jūsų automobilis neišlaiko šio testo, jis nebus registruojamas ir jam nebus suteikiama techninę būklę patvirtinanti pažyma, kas reiškia, kad juo draudžiama dalyvauti eisme.

Dažniausios priežastys dėl nepraeito CO2 testo

technikinė apžiūra auto servisasDaugeliu atvejų automobilių savininkai arba mechanikas gali lengvai išspręsti problemas, dėl kurių gali būti atliktas išmetamųjų teršalų bandymas. Dažniausios nepavykusių išmetamųjų teršalų bandymų priežastys:

  • Tirštas oro kuro mišinys. Tai gali būti dėl netinkamų purkštukų arba sugedusio deguonies jutiklio, todėl prieš pradėdami tikrinti, įsitikinkite, kad šie komponentai veikia tinkamai. Ekstremaliais atvejais gali būti paduoda tiek per daug kuro, kad sudeginamas katalizatorius.
  • Susidėvėjusios uždegimo žvakės. Neskaitant kitų problemų, kurias sukelia blogai veikiančios žvakės, jos taip pat gali padidinti ir dujų išmetimą, tad jas reikėtų reguliariai pasitikrinti ir reikalui esant, pakeisti.
  • Garavimo išlakų kontrolės sistemos (EVAP) defektai. Jei automobilio EVAP sistema neveikia tinkamai, iš automobilio bako išeis benzino garai, teršiantys atmosferą. Nuotėkio žarnos ir ventiliacijos angos būna dažna EVAP sistemos gedimo priežastis. Tai gali būti sunku sekti ir kontroliuoti.
  • Dujų bako dangtelis. Tai atrodo labai paprastai, tačiau gan dažna priežastis dėl ko nepraeinama techninė apžiūra. To išvengti labai paprasta, tiesiog patikrinkite ar aplink dangtelį nesimato dujų nuotėkio ir jei matosi, tuomet pakeiskite jį naujų.
  • Šviečianti variklio lemputė.Tai pirmas ženklas, kad su automobiliu kažkas negerai ir tikrai nepraeisite techninės apžiūros. Tai gali būti susiję su daugeliu priežasčių, dėl ko nepraeinamas CO2 testas.
  • Purvinas oro filtras. Didelį angliavandenilių kiekį gali sukelti užsikimšęs arba purvinas oro filtras, todėl oro filtras tampa kita dalimi, kurią reikia patikrinti ir išvalyti arba, jei reikia, pakeisti prieš išmetamųjų teršalų bandymą.
  • Pažeistas katalizinis konverteris(katalizatorius). Prieš išmetamųjų teršalų bandymą patikrinkite katalizinius konverterius, nes jei jie yra pažeisti, jie negali tinkamai paversti toksiškų dujų į tas, kurios nekenkia visuomenės sveikatai ir aplinkai, ir CO2 testas, kaip ir techninė apžiūra bus nepraeiti.

Profesionalo apžiūra

Visos pastangos, kurias tik galite įdėti siekdami užtikrinti savo automobilio techninės būklės gerinimą ir palaikymą, yra vertos tam skiriamo laiko. Atsiminkite, kad techninė apžiūra yra ne tik talonas leidžiantis važiuoti kelyje, tačiau tikrinami komponentai yra tiesiogiai atsakingi už jūsų pačių ir aplinkinių saugumą, tad žiūrėkite į tai rimtai.
Jei patys neturite supratimo apie automobilio priežiūrą arba tiesiog norite sutaupyti laiko, prieš techninę apžiūrą duokite automobilį patikrinti mechanikui, kuris iš anksto nustatys problemas, dėl kurių nepraeitumėte tam tikrų testų ir gaištumėte savo laiką.

Grįžti į visus straipsnius

Patikimi pardavėjai

Visos prekės yra realios ir jas galima įsigyti už nurodytą kainą.

BETA versija

Padėkite mums tobulėti. Būsime dėkingi už jūsų pastabas bei pasiūlymus.

Tapkite mūsų partneriu

Prisijungite prie www.dalys.lt ir gaukite patogų įrankį prekiauti detalėmis