Privatumo politika

Bendra informacija

UAB „Recaras” (toliau – Duomenų valdytojas) yra šio https://www.dalys.lt interneto portalo (toliau – Portalas) ir mobiliosios aplikacijos "dalys.lt" (toliau - mobilioji aplikacija) valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – Privatumo taisyklės) kartu su Dalys.lt portalo naudojimosi taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname, kaip mes renkame ir toliau tvarkome Portalo lankytojų asmens duomenis. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis laikoma pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar el. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Svarbu, kad susipažintumėte su Privatumo taisyklėmis, nes jose nustatytos sąlygos bus taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamas paslaugas, nepaisant to, kokiu įrenginiu (kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu ar kt.) naudositės. Tęsdami naršymą Portale Jūs patvirtinsite, kad susipažinote su šiomis Privatumo taisyklėmis ir suprantate jų nuostatas.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR.

DUOMENŲ VALDYTOJO REKVIZITAI:

UAB „RECARAS“

Juridinio asmens kodas 303309407

PVM mokėtojo kodas LT100010882013

Adresas Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius

Tel. +370 61622772

El. paštas info@recar.lt


 1. KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

1.1. Asmens duomenys, kuriuos mes renkame ir tvarkome:

Duomenų pavadinimas

Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Registracijos duomenys

Privalomi registracijos duomenys: el. pašto adresas.

Alternatyvūs duomenys (duomenys, kuriuos pateikiate išskirtinai savo nuožiūra): vardas, pavardė, telefono numeris, pristatymo adresas.

Tokių asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal naudojimosi Dalys.lt portalo sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir Dalys.lt.

Pirkimų duomenys

Mes renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte pirkdami prekes Dalys.lt portale.

Mes renkame šiuo Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą, prekių pristatymo būdą, mokėjimo būdą, mokėjimo informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu).

Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu.

Slapukai

Jūsų naršymo ir elgesio Dalys.lt portale istorija.

Jūsų sutikimo pagrindu.

Komunikavimo pasirinkimai

Tai apima jūsų pasirinkimus dėl mūsų rinkodaros pasiūlymų gavimo bei jūsų komunikavimo pasirinkimus. Mes suteikiame jums galimybę valdyti įvairias pasirenkamas mūsų teikiamas komunikavimo rūšis, įskaitant prisijungimo ir atsisakymo galimybes.

Mes renkame tokius jūsų duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, IP adresą, pirkinių krepšelio duomenis, pirkimų duomenis, užsakymų istoriją, mokėjimų istoriją.

Naudojimosi Dalys.lt portalo sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir Dalys.lt, pagrindu.

Kontaktinė informacija, atsiliepimai ir paklausimai

Kai pateikiate mums atsiliepimus, kreipiatės į mus dėl pagalbos arba užduodate mums klausimus, mes galime rinkti tokius jūsų duomenis kaip: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir (arba) kita kontaktinė informacija, kad atsakytume į jūsų atsiliepimus, teiktume pagalbą ar atsakytume į jūsų klausimus. Tai apima jūsų susirašinėjimo su mumis įrašus ir kopijas (įskaitant el. pašto adresus ir telefono numerius), jei tokių yra.

Naudojimosi Dalys.lt portalo sutarties, sudarytos tarp jūsų ir Dalys.lt, pagrindu.

Analitiniai duomenys

Siekiame, kad naudotis mūsų portalu jums būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl atliekame Jūsų veiksmų analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome tokius jūsų asmens duomenis:

pirkimų istorija; naršymo istorija; mokėjimų istorija; įsigytų prekių apžvalgos; apklausų metu pateikti atsakymai; Jūsų ir mūsų tarpusavio bendravimo istorija, įskaitant elektroninį susirašinėjimą.

Teisėto intereso pagrindu.

Rinkodaros duomenys

Siekiant pateikti Jums informaciją apie naujoves, prekių, akcijų ir projektų pasiūlymus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, įrenginio identifikavimo numerius.

Jūsų sutikimo pagrindu.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

  1. Mes renkame Jūsų asmens duomenis tik nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir netvarkome Jūsų asmens duomenų jokiais būdais, kurie būtų nesuderinami su šiais tikslais.

  2. Siekdami suteikti jums prieigą prie Dalys.lt portalo ir norėdami suteikti jums galimybę naudotis Dalys.lt portalu, tvarkome šiuos asmens duomenis:

   1. registracijos duomenys.

  3. Pardavimų vykdymo ir užklausų tvarkymo tikslais tvarkome šiuos asmens duomenis:

   1. pirkimų duomenys.

  4. Norime, kad naudotis Dalys.lt portalu būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl siekdami gerinti savo paslaugas nuolat vykdome savo veiklos analizę, analizuodami ir valdydami šiuos duomenis:

   1. slapukų duomenys;

   2. analitiniai duomenys.

  5. Jūsų asmens duomenų tvarkymas jūsų prašymų ir užklausų tvarkymo tikslais:

   1. siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas ir visapusišką aptarnavimą, šios Privatumo politikos 1.2 skyriuje nurodytus Jūsų asmens duomenis taip pat tvarkome jūsų užklausų ir prašymų vykdymo tikslais.

  6. Siekdami teikti Jums bendrus pasiūlymus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis:

   1. rinkodaros duomenys. Šiame punkte nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi tik Jūsų sutikimo pagrindu. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekdami su mumis raštu el. paštu info@dalys.lt arba pakeisdami prenumeratos būseną savo paskyroje.

 2. AR GALIU NESUTIKTI, KAD MANO ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI IR NAUDOTIS DALYS.LT PORTALU?

  1. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurių tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu. Tačiau, neturint privalomų duomenų neturime galimybės įvykdyti Jūsų pirkimo, nes Pardavėjas negalėtų įvykdyti jūsų užsakymo.

 3. KAIP PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

  1. Siekdami pateikti Jūsų prašomas prekes ir suteikti paslaugas, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosiomis šalimis. Perduodame tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra būti siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą.

  2. Jūsų asmens duomenimis perduodame pardavėjams iš kurių perkate prekes. Jūsų asmens duomenys perduodami pardavėjams tiek, kiek būtina norint tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą.

  3. Jūsų asmens duomenys yra perduodami paslaugų teikėjams, tokiems kaip pristatymo įmonės, teikiančios paslaugas pardavėjui ar Dalys.lt.

  4. Teisinio proceso atveju jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitoms šalims:

   1. valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  5. Taip pat galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims, kai esame įsitikinę, kad yra būtina atsakyti į teisėtus vyriausybės institucijų reikalavimus ar teisinių procesų atvejais (kaip antai teismo įsakymas, kratos orderis ar šaukimas į teismą).

 4. KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

  1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

 5. KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS, KURIUOS TVARKO DALYS.LT?

  1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:

   1. atsiųsdami mums prašymą el. paštu: info@dalys.lt

   2. susisiekdami su mumis telefonu +370 614 27277.

 6. KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

  1. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:

   1. Vartotojo profilyje „Mano duomenys“.

   2. susisiekdami su mumis el. paštu: info@dalys.lt;

   3. susisiekdami su mumis telefonu +370 614 27277.

 7. AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

  1. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.

  2. Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

   1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;

   2. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;

   3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;

   4. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.

   5. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

  3. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

   1. susisiekdami su mumis el. paštu: info@dalys.lt;

   2. susisiekdami su mumis telefonu: +370 614 27277.

 8. AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS?

  1. Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

   1. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);

   2. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti;

   3. Dalys.lt nebereikia Jūsų asmens duomenų nustatytais tikslais, tačiau reikalingi Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

   4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).

  2. Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:

   1. susisiekdami su mumis el. paštu: info@dalys.lt;

   2. susisiekdami su mumis telefonu: +370 614 27277.

 9. AR GALIU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI PADARYTI?

  1. Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:

   1. susisiekdami su mumis el. paštu: info@dalys.lt;

   2. susisiekdami su mumis telefonu: +370 614 27277.

 10. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?

  1. Su jūsų asmens duomenimis susijusius prašymus galite pateikti šiais būdais:

   1. susisiekdami su mumis el. paštu: info@dalys.lt;

   2. susisiekdami su mumis telefonu: +370 614 27277.

  2. Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.

 11. SLAPUKAI. KAS TAI?

  1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Portale, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Portale vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Portalo aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

  2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, apsilankymų Portale skaičius, naudojamos internetinės naršyklės tipas, peržiūrėti Portalo puslapiai, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Portalą iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.

  3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

   1. kad užtikrintume Portalo funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Portalo įasmeninimu);

   2. kad galėtume tobulinti Portalą, kuris dar labiau atitiktų Jūsų poreikius;

   3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi analizei;

   4. tiksliniam rinkodaros orientavimui.

  4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Portalu apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

  5. Portale gali būti naudojami tokie slapukai:

   1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Portalo veikimui;

   2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Portalo veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

   3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Portalo lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

   4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;

   5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Portalo informaciją.

  6. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

   1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

   2. Portale pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;
    Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu https://policies.google.com/technologies/ads?hl=lt arba https://www.allaboutcookies.org/.

  7. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Portalo funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Portalo.

  8. „Facebook Pixel” mes naudojame kaip analizės įrankį, leidžiantį įvertinti reklamos efektyvumą, suprasti veiksmus, kuriuos atliekate mūsų svetainėje. Mums padeda stebėti „Facebook“ skelbimus, optimizuoti skelbimus pagal surinktus duomenis, kurti tikslines auditorijas būsimiems skelbimams ir pakartotinę rinkodarą kvalifikuotiems potencialiems klientams – žmonėms, kurie jau ėmėsi tam tikrų veiksmų mūsų svetainėje.

  9. Dalys.lt portale ir mobiliojoje aplikacijoje yra naudojami trečiųjų šalių servisai informacijai aprodoti ir analizuoti:

   1. Google Firebase – https://firebase.google.com/support/privacy


Patogus pristatymas

Pristatymas jums patogiausiu būdu per kurjerius ar pašto skyrius

DPD LogoFedex LogoVENIPAK LogoDB Schenker Logo

Lankstus mokėjimas

Apmokėkite kortele, per e.bankininkystę ar grynaisiais

Visa LogoMasterCard LogoPaypal LogoPaysera Logo

Pagalba

Susisiekite su mūsų vadybininkais

Dalys.lt yra internetinės prekybos platforma, kurioje paprasta ir greita rasti reikalingas naudotas automobilių ar motociklų dalis. Suprantame, kad Jūsų laikas yra brangus, todėl sukūrėme šią sistemą atsižvelgdami į Jūsų patogumą. Naudodamiesi Dalys.lt neturėsite gaišti laiko skambindami skirtingiems automobilių ardytojams ar laužynams - tiesiog pasinaudokite mūsų portalu ir vienoje vietoje pasieksite didžiausią Lietuvoje turimų automobilių ir motociklų dalių duomenų bazę. Turime ryšį su daugeliu patikimų automobilių laužynų visoje Lietuvoje ir galime pateikti platų naudotų komponentų asortimentą su nuotraukomis, aprašymais ir kainomis. Kiekvieną dieną tiekėjų ir jų teikiamų dalių skaičius auga, o didėjant detalių pasiūlai, didėja ir Jūsų galimybės jas rasti pas mus. Reikiamų automobilių ar motociklų dalių galite lengvai užsisakyti neišeidami iš namų ar biuro, o kurjeris pristatys jas jums per 1-2 darbo dienas. Jei kiltų klausimų dėl naudotos dalies, visada galite pasikonsultuoti su mūsų patyrusiais konsultantais. Norime užtikrinti, kad būtumėte patenkinti savo pirkiniu, todėl, jei dalis netinka, nemokamai ją pakeisime arba galėsite grąžinti per 14 dienų.

DPD LogoFedex LogoVENIPAK LogoDB Schenker Logo
Visa LogoMasterCard LogoPaypal LogoPaysera Logo
App Store Google Play AppGallery
© 2023 Dalys.lt nėra niekaip susijęs su automobilių, motociklų ir sunkvežimių (dalių) gamintojais, kurių informacija pateikiama ir kurių dalys parduodamos Dalys.lt. Vaizdai, prekės ženklai bei visa kita informacija yra naudojama tik prekių gamintojams identifikuoti. Visi nurodyti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Visa pateikiama autorinė informacija ir teisės yra saugomos ir ją kopijuoti draudžiama.